กำหนดการโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

ณ ศาลาประชาคมบ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

เวลา 07.00 น.           – พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 49 รูป

เวลา 08.00 น.           – ผู้สูงอายุ ลงทะเบียนรับของขวัญ

                                – ผู้สูงอายุ รับการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก

                                  และ อสม.

เวลา 09.00 น.          – ประธานในพิธี เดินทางมาถึง

                               – ประธานกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

                               – ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน

                              – ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ

                              – ประธานในพิธี/แขกผู้มีเกียรติ ร่วมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

                              – ประธานในพิธี/แขกผู้มีเกียรติ สรงน้ำพระพุทธรูป และศาลปู่ตา

                             – ประธานในพิธี/แขกผู้มีเกียรติ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

                             – กิจกรรมการแสดงออกของผู้สูงอายุ/กิจกรรมนันทนาการ/แข่งขันเกมส์/จับของรางวัล

                            – ชมผลงานภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

                            – ชมนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

                           – สาธิตการนวดแผนไทย,ทำขนมพื้นบ้าน และน้ำสมุนไพร

                           – บริการตัดผมฟรี

                           – บริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน

 

เวลา 12.00 น. – ปิดงาน

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here