ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

หมู่ที่ 5 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110

โทร. 045-826320 แฟกซ์ .045-826320