หน้าแรก ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-OIT-เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ-OIT-เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา dowmload:

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เนื่องด้วยมีผู้สอบถามเป็นจำนวนมากนะคะ การรับลงทะเบียนตามรายละเอียดที่แนบไว้นะคะ เริ่มรับลงทะเบียน 31 พ.ค.62 - 31 ก.ค.62 นี้ นะคะ  
- Advertisement -

Recent Posts