หน้าแรก ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddinb) Download 

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเชล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddinb)  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Download
- Advertisement -

Recent Posts