เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

หมู่ที่ 5 บ้านกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด

อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

โทร/โทรสาร 04582-6320