05 ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

หมู่ที่ 5 บ้านกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด

อำเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

โทร/โทรสาร 0-4582-6320  เว็บไชด์ www.nongyalad.go.th

 :สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด@nongyalad6330404

 :looktannaja99

  :

 https://www.youtube.com/channel/UCKIzpvq0zaayu9rRyDdyrJA?disable_polymer=true

 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด@ AYqAviY3y1Tb7Cs

https://www.google.com/search

EMAIL:6330404@dla.go.th ,wandeenaja81@gmail.com