037 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบ E-GP 

มีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน

Total Page Visits: 120 - Today Page Visits: 1