036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กร

Download filehttps://www.nongyalad.go.th

มีแผนการตรวจสอบภายใน องค์กร

Download file : https://www.nongyalad.go.th 

Total Page Visits: 95 - Today Page Visits: 1