ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์

Email: 6330404@dla.go.th , wandeenaja81@gmail.com

 

 https://www.facebook.com/nongyalad6330404

 ID:looktannaja99 ,

   https://twitter.com/AYqAviY3y1Tb7Cs

https://www.instagram.com/nongyalad/?hl=th