บุคลากร

คณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล

  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 1
  • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เขต 2

พนักงานเทศบาล

  • สำนักงานปลัด
  • กองคลัง
  • กองช่าง
  • กองการศึกษา