Friday, May 24, 2019

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562

กำหนดการโครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ   เวลา 07.00 น.           - พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 49 รูป เวลา 08.00 น. ...

ข่าวสาร / กิจกรรม

รู้จักนายก


นายธัญญ์นิธิ   เรืองวุฒิโรจน์
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์