วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 4, 2020
หน้าแรก บล็อก
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddinb) Download 
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddinb)  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ Download
เนื่องด้วยมีผู้สอบถามเป็นจำนวนมากนะคะ การรับลงทะเบียนตามรายละเอียดที่แนบไว้นะคะ เริ่มรับลงทะเบียน 31 พ.ค.62 - 31 ก.ค.62 นี้ นะคะ  

ข่าวสาร / กิจกรรม